Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK Telesná a športová výchova:

 V stredu 28.9. 2016 sa uskutoční v Horskom parku okresnéé kolo v cezpoľnom behu pre žiakov a žiačky ZŠ. Za našu  školu sa môžu zúčastniť žiaci tried príma - kvarta.