Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK ruského jazyka:

Projektové práce žiakov v školskom roku 2018/2019:

I.D: Moja rodina

II.C: Záujmy, voľný čas mladých ľudí, životný štýl

III.D: Zaujímavosti miest na Slovensku a v Rusku

IV.D: Významné ruské a slovenské osobnosti

 

Súťaže žiakov :

Školské  a krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Súťaž Ruské slovo - prednes poézie a prózy

Prezentáciu projektov na Cerebrum

 

 

Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka:

Záujemci o kurz ruského jazyka - začiatočníci, mierne pokročilí, príprava na MS

                                                      2 hod./ týždeň

Kontakt: janosova@vazka.sk

               kabinet č. 311