Jump to Navigation

Maturita

Informcie o Cieľových požiadavkách na maturanta v predmete matematika nájdete na www.statpedu.sk