Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK matematiky:

Mgr. Mária Butková - garant predmetu MATEMATIKA

                                         koordinátor vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MAT - 1.B, 2.B, septima

CVM  - 4.ročník

SM - 4.ročník

 

termín konzultácií: RNDr. Ľudmila Čižmárová 

MAT -                            

 termín konzultácií: dohodnúť si termín

 

RNDr. Valéria Kosnová 

MAT -

termín konzultácií: RNDr. Milada Pecnová

MAT -

termín konzultácií:

 

Martina Totkovičová

MAT -

CVM II -

termín konzultácií:

Peter Sas

MAT -

termín konzultácií:

 

Konzultácie si treba s vyučujúcim vopred dohodnúť!