Jump to Navigation

Aktivity

 

Zapájenie žiakov do matematických súťaží :

MO

MATEMATICKÝ KLOKAN

PYTAGORIÁDA

MAKS

MATEMATICKÝ NÁBOJ

                                                      

CEREBRUM

     Prezentácia predmetu MATEMATIKA verejnosti na DNI OTVORENÝCH DVERÍ.