Jump to Navigation

Aktuality

AKTUALITY V ŠKOLSKOM ROKU 2018 / 2019

V termíne od 5. 9. 2018 do 11. 9. 2018 organizujeme pre 2. ročník projekt: Tvoríme vlastný časopis

www.vazkanews.sk

 

AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2016 / 2017

  • 24. 10. 2016 žiaci tried príma až kvarta odoslali do partnerskej školy do Levoče záložky vyrábené v rámci  medzinárodného projektu "Záložka - spája školy"

        http://www.dikymoc.sk/vazkanews/skola/prima-v-medzinarodnom-projekte/

  • 20. 10. 2016 - výsledky OSJL - ako ste dopadli v kategórii B? Blahoželáme!

        1. miesto - Grancová Zuzka (kvinta) = 59 bodov
        2. miesto  - Bozová Lenka (kvinta) = 57 bodov

        3. miesto - Lauko Adam (kvinta) =  56 bodov

  • 14. 10. 2016 sa príma zúčastnila v Mestskej knižnici čítania z knihy Kamoš obor (Roald Dahl). Kto čítal? Bývalý "Vazkár" Ľubo Piktor a Katka Aulitisová - členovia divadla Piki

        http://www.dikymoc.sk/vazkanews/skola/citanie-z-knihy-moj-kamos-obor-od-...

  • 10. 10. 2016 - 12. 10. 2016 vybraní žiaci 4-ročného štúdia navštívli lierárno-historické miesta v Martine (Múzeum slovenskej dediny - Jahodnícke háje, Národný cintorín), na Orave (rodný dom M. Kukučína v Jasenovej, artikulárny kostol v Lištinách, Múzeum P. O. Hviezdoslava, Oravksý hrad) a v Banskej Štiavnici (hrob Sládkovičovej Maríny, evanjelické lýceum - miesto štúdia A. Sládkoviča, Banské múzeum v prírode, štôlňu Bartolomej)
  • 7. 9. - 12. 9. 2016 triedy  kvinta, 1. B, 1. C a 1. D navštívili Univerzitnú knižnicu v Bratislave
  • www. Vazkanews.sk  - nové články pribúdajú

        

 

 

 

 

                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • PRÍPRAVA NA REALIZÁCIU DIVADELNEJ INSCENÁCIE po workshope na VŠMU

ÚLOHA č. 1 - režiséri, dramaturgovia, scénografi, herci, divadelní manažéri - vysvetlite prínos jednotlivých profesií pri realizácii divadelnej inscenácie. Vytvorte prezentáciu v PowerPointe.

Obsahovo postupujte podľa nasledovných bodov.

A)Vyhľadajte základné informácie o danej profesii a vyberte jej najdôležitejšie činnosti.

B)Vyhľadajte a uveďte 3 odborné znalosti a 3 charakterové vlastnosti človeka danej profesie.

C)Vysvetlite prínos každej profesie pri realizácii inscenácie.

D)Uveďte mená 3 najznámejších slovenských a 2 svetových osobností z daných profesií.

 

Formálne postupujte podľa nasledovných bodov.

A) Meno súboru nech obsahuje názov profesie, meno zástupcu skupiny a triedu.

B) Uvodný slide nech obsahuje tému, školu, meno a triedu študenta.

C) Predposledný slide musí obsahovať informačné zdroje.

D) Záverečný slide musí obsahovať text „Koniec prezentácie“, názov profesie, meno zástupcu skupiny a triedu.

E) Vzhľad nech súvisí s obsahom (šablóna, motívy).

F) Dodržanie obsahu (uvedené boli 4 body).

G) Minimálny (8) a maximálny počet snímkov (12).

H) Maximálna doba prezentácie 5 minút.

I)  Primeraný verbálny a neverbálny prejav.

 

  • DNES HRAJÚ

http://www.snd.sk/?program

http://www.divadloarena.sk/program

http://www.mestskedivadlo.sk/repertoar/

http://www.nova-scena.sk/program.php?work=performance

http://divadlolab.sk/sk/program/