Jump to Navigation

Aktuality

AKTUALITY V ŠKOLSKOM ROKU 2019 / 2020

  • V termíne od 4. 9. 2019 do 6. 9. 2019 a od 9. 9. 2019 do 10. 9. 2019 organizujeme pre 2. ročník projekt: Tvoríme vlastný časopis

www.vazkanews.sk

 

 

 

 

                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • PRÍPRAVA NA REALIZÁCIU DIVADELNEJ INSCENÁCIE po workshope na VŠMU

ÚLOHA č. 1 - režiséri, dramaturgovia, scénografi, herci, divadelní manažéri - vysvetlite prínos jednotlivých profesií pri realizácii divadelnej inscenácie. Vytvorte prezentáciu v PowerPointe.

Obsahovo postupujte podľa nasledovných bodov.

A)Vyhľadajte základné informácie o danej profesii a vyberte jej najdôležitejšie činnosti.

B)Vyhľadajte a uveďte 3 odborné znalosti a 3 charakterové vlastnosti človeka danej profesie.

C)Vysvetlite prínos každej profesie pri realizácii inscenácie.

D)Uveďte mená 3 najznámejších slovenských a 2 svetových osobností z daných profesií.

 

Formálne postupujte podľa nasledovných bodov.

A) Meno súboru nech obsahuje názov profesie, meno zástupcu skupiny a triedu.

B) Uvodný slide nech obsahuje tému, školu, meno a triedu študenta.

C) Predposledný slide musí obsahovať informačné zdroje.

D) Záverečný slide musí obsahovať text „Koniec prezentácie“, názov profesie, meno zástupcu skupiny a triedu.

E) Vzhľad nech súvisí s obsahom (šablóna, motívy).

F) Dodržanie obsahu (uvedené boli 4 body).

G) Minimálny (8) a maximálny počet snímkov (12).

H) Maximálna doba prezentácie 5 minút.

I)  Primeraný verbálny a neverbálny prejav.

 

  • DNES HRAJÚ

http://www.snd.sk/?program

http://www.divadloarena.sk/program

http://www.mestskedivadlo.sk/repertoar/

http://www.nova-scena.sk/program.php?work=performance

http://divadlolab.sk/sk/program/