Jump to Navigation

Aktivity

       
Obvodné kolo v cezpoľnom behu

Kategória: žiačky a žiaci 1.1.1997 a mladší

Výsledky: Mladšie žiačky:                                               Staršie žiačky:

               Holešová Alexandra (príma)     5.miesto           Tallová Barbora (tercia)          5.miesto  

               Haršányová Chiara (sekunda) 12.miesto           Vicianová Tereza (sekunda)  17.miesto

               Romanová Tereza (príma)      25.miesto           Šebestová Laura (kvarta)       27.miesto

               4.miesto v družstvách                                   4.miesto v družstvách  


 
               Mladší žiaci:                                                 Starší žiaci:

               Habodász Samuel (sekunda) 2.miesto              Kurilla Filip (kvinta)        4.miesto

               Starinský Samuel (príma)      4.miesto              Sipos Adam (kvinta)      8.miesto

               Račický Matej (sekunda)       9.miesto              Nagy Ladislav (kvinta)    9.miesto

               2.miesto v družstvách                                    2.miesto v družstvách

GRATULUJEME :-)


 


Obvodné kolo a majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

Kategória: študentky a študenti 1.1.1993 a mladší

Výsledky: Študentky:                                                      Študenti:

               Pribilová Sandra (3.B)          9.miesto                  Smetana Marek (sexta)   2.miesto 

               Langerová Dominika (1.C)  11.miesto                  Marko Dávid (1.B)            6.miesto

               Horváthová Laura (3.B)       15.miesto                  Duffek Igor (3.B)             13.miesto

               Brestovanská Nicole (1.C)   17.miesto                 Voltemar Adam (1.B)      14.miesto

               4.miesto v družstvách                                       Jurkovič Jakub (4.B)       15.miesto

                                                                                        Böhmer Michal (4.B)       19.miesto

                                                                                        Zeleňák Matúš (sexta)    23.miesto

GRATULUJEME :-)                                                           2.miesto v družstvách