Jump to Navigation

Kontakty

Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6

Bratislava 811 07

IČO 173 370 46

 

Riaditeľka školy: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Lauková

Zástupkyňa: RNDr. Ľudmila Čižmárová

e-mail: vedenie (bezny znak v emailovej poste) vazka bodka sk

e-mailové adresy jednoltivých učiteľov: priezvisko ucitela (bezny znak v emailovej poste) vazka bodka sk

 Stránkové hodiny vedenia: - mimo stránkových hodín využite, prosím, e-mail alebo telefonický kontakt

Telefón:

Učitelia: 577 898 + klapka: zoznam klapiek TU

Spojovateľka: 577 898 11

Tajomníčka - riaditeľstvo: 577 898 39

Jedáleň: 577 898 26

Výchovný poradca: RNDr. Oľga Bertová

Konzultačné hodiny: utorok 13.00 - 14.30

Psychológ: Mgr. Eva Hoghová; Mgr. Erika Hačárová

Konzultačné hodiny v škole: utorok 11.00 - 13.00; ostatné dni Centrum PPPaP, Ružová dolina 27, č. t. 02/ 544 331 18

(Na konzultáciu je potrebné vopred sa dohodnúť prostredníctvom mailu.) 

Úradné hodiny:

Pondelok: 13:00 hod. - 16:00 hod.

Štvrtok: 12:00 hod. - 15:00 hod.