Jump to Navigation

Školský rok 2018/2019

Platba za kurz v školskom roku 2018/2019  je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2018 zo dňa 15. 6. 2018.

Predpisy udávajú výšku zápisného na školský rok 40 € , je možné využiť Vzdelávací poukaz žiaka, ktorý dostane v septembri, a odrátať zo zápisného 30 €.

 Kurz - 2 hodiny týždenne

za školský rok:  školné 80 € + zápisné 40 €  = 120 € spolu / s využitím Vzdelávacieho poukazu 90,- €

 Kurz - 4 hodiny týždenne

za školský rok:  školné 140 € + zápisné 40 €  = 180 € spolu / s využitím Vzdelávacieho poukazu 150,- €

 

číslo účtu/IBAN     SK94 8180 0000 0070 0047 2093

VS                          ddmmrr (dátum narodenia)

KS                          0308

 V poznámke je potrebné uviesť meno prihláseného žiaka na správnu identifikáciu platby!